03.10.2021

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20:00 ЧАСА НА 03.10.2021 Г.

 

ОИК - РАЗГРАД Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ДЯНКОВО/РАЗГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 3 3 2257 112 302 568 653
%       4,96% 13,38% 25,17% 28,93%
03.10.2021

Съобщение

ОИК - Разград уведомява, че изборният ден в СИК №№ 172600006, 172600007, 172600008, с.Дянково, община Разград е приключил в 20:00 часа на 03 октомври 2021 г.

03.10.2021

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:30 ЧАСА НА 03.10.2021 Г.

 

ОИК - РАЗГРАД Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ДЯНКОВО/РАЗГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 3 3 2257 112 302 568  
%       4,96% 13,38% 25,17%  
03.10.2021

Съобщение

 

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12:30 ЧАСА НА 03.10.2021 Г.

ОИК - РАЗГРАД Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ДЯНКОВО/РАЗГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 3 3 2257 112 302    
%       4,96% 13,38% 0,00%  
03.10.2021

Съобщение

 

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 10:00 ЧАСА НА 03.10.2021 Г.

 

ОИК - РАЗГРАД Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – ДЯНКОВО/РАЗГРАД       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 3 3 2257 112      
%       4,96% 0,00% 0,00%  
03.10.2021

Съобщение

ОИК - Разград уведомява, че изборният ден в СИК №№ 172600006, 172600007, 172600008, с.Дянково, община Разград е открит в 07.00 часа.

30.09.2021

Съобщение

Заместник председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 30 септември 2021 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

30.09.2021

Съобщение за членовите на СИК, които желаят да се включат дистанционно и не могат да присъстват на обучението на 01.10.2021г.

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите общински избори, „Сиела Норма“ АД предлага възможност за он-лайн обучение:
 1. Линк към обучителните он-лайн срещи: 
За срещата на 30.09.2021 (четвъртък) в 19:00 ч.:                   
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
 
За срещата на 01.10.2021 (петък) в 10:30 ч.:                      
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
 
За срещата на 01.10.2021 (петък) в 19:00 ч.:                      
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
 1. Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“.
 1. Контактите на лицето за техническия съпорт са:
Ивайло Михов – технически съпорт
Тел.: + 359 882 226 397
Ел. поща: [email protected]
 1. Контактите на вашия обучител са:
Евгени Минков - Обучител
Тел.: +359 883 270 333
Ел. поща: [email protected]  
29.09.2021

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в сряда, 29 септември 2021 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

27.09.2021

Съобщение

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНИЯ НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЯНКОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД

 

Във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, насрочен на 03 октомври 2021 г., Общинска избирателна комисия  - Разград, на основание чл.87, ал.1, т.4 от ИК ще проведе обучение на членовете на образуваните 3 /три/ секционни избирателни комисии на територията на с.Дянково, община Разград по прилагане разпоредбите на Изборния кодекс.

Обучението на членовете на СИК ще се състои на 01 октомври 2021 г. /петък/ от 10:30 ч., на 11-ти етаж – зала на Общински съвет - Разград, с адрес: гр.Разград, бул.“Бели Лом“ № 37 А.

25.09.2021

Списък на избирателните секции на територията на с.Дянково, община Разград, в които ще се произведе машинно гласуване

Във връзка с произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Дянково, община Разград на 03 октомври 2021 г., Общинска избирателна комисия - Разград в изпълнение на Решение № 529-МИ/10 септември 2021 г. на ЦИК оповестява адресите и номерата на избирателните секции на територията на с.Дянково, община Разград, в които ще се произведе машинно гласуване:

№ на избирателна секция

Област

Община

Населено място

Адрес на избирателната секция

Брой избиратели

Брой СУЕМГ

172600006

Разград

Разград

с. Дянково

НЧ „Просвещение“, ул. „Осми март“ № 2

787

1

172600007

Разград

Разград

с. Дянково

ОУ „Отец Паисий“, ул. „Марица“ № 10

737

1

172600008

Разград

Разград

с. Дянково

ОУ „Отец Паисий“, ул. „Марица“ № 10

738

1

 

21.09.2021

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ, С УВРЕДЕН СЛУХ ИЛИ С ДРУГО УВРЕЖДАНЕ, КОЕТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВА ДА ИЗВЪРШВАТ САМИ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

 

Във връзка с насрочения на 03 октомври 2021 г. частичен избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград и в изпълнение на Решение № 1851-МИ от 30 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия, ОИК - Разград уведомява, че избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки в Община Разград, както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 27.09.2021 г.

до 01.10.2021 г. включително

084 723 235 кметство Дянково

084 618 218 Община Разград

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 02.10.2021 г.

084 723 235

кметство Дянково

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 03.10.2021 г.

084 723 235 кметство Дянково

084 618 218 Община Разград

от 09:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

 

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка и дали се придвижват с помощни средства.

21.09.2021

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 23 септември 2021 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

20.09.2021

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 20 септември 2021 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

15.09.2021

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в сряда, 15 септември 2021 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

07.09.2021

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 07 септември 2021 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

02.09.2021

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ/КОАЛИЦИИ В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЯНКОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕН ЗА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

 

     ОИК – Разград уведомява, че регистрираните партии и коалиции за участие в частичния избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, насрочен за 03 октомври 2021 г. регистрират кандидатски листи в ОИК до 17 ч. на 07 септември 2021 г. Регистрирането на кандидатите в ОИК се извършва  - за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден /дата съгласно приетата от ЦИК хронограма/.

Партиите и коалициите представят:

 1. Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа – Предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидати за кмет на община, район, кметство при произвеждане на нови и частични избори / по чл.414, ал.1, т.1 във връзка с чл.156, чл.157, чл.412, ал.1 изр.първо и ал.2, чл.464, т.6, чл.468 и 2 ДР от Изборния кодекс/;

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в excel –формат.

Към предложението партията, коалицията или местната коалиция прилага:

 1. Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа - Заявление – декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл.397, ал.1 и по чл.413, ал.1-4 ИК ;
 2. Пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват и се подават от упълномощени лица.

Приложими решения: Решение № 1846-МИ/ 21 юли 2020 г. на ЦИК

02.09.2021

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 02 септември 2021 г., от 17:30 ч. в стая 106 в сградата на Община Разград.

30.08.2021

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 31 август 2021 г., от 17:30 ч. в стая 106 в сградата на Община Разград.

26.08.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ/КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК

Във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Дянково, община Разград на 03.10.2021 г., ОИК - Разград уведомява, че срокът за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в ОИК за участие в частичния избор е до 17 ч. на 02.09.2021 г. /30 дни преди изборния ден - за частични избори/.

Необходими документи:

1. Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа - Заявление за регистрация в ОИК на партия или коалиция в нови и частични избори /по чл.147 от Изборния кодекс/ r.

или

2. Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа - Заявление за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори / по чл.148 от Изборния кодекс/

или

3. Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа - Заявление за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори /по чл.153 от Изборния кодекс/.

Към Заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 - Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

 - Пълномощно от лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Към заявлението за регистрация на местната коалиция се прилагат: 

   - Решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

   - Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

   - Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

    - Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

    - Удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;

    - Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Към заявлението за регистрация на инициативния комитет се прилагат:

   - Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

   - Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

   - Декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК);

    -Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

   - Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 Приложими решения:

Решение № 1844-МИ/21 юли 2020 г. на ЦИК.

Решение № 1845-МИ/21 юли 2020 г. на ЦИК.

Календар

Решения

 • № 24 - ЧМИ / 03.10.2021

  относно: обявяване резултатите от гласуването за кмет на кметство Дянково, община Разград в частичните избори за кмет на кметство, произведени на 03 октомври 2021 г.

 • № 23 - ЧМИ / 03.10.2021

  относно: Определяне членове на ОИК - Разград, които да предадат на ТЗ на ГД „ ГРАО“ избирателните списъци от проведеното гласуване в частичния избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, насрочен на 03 октомври 2021 г.

 • № 22-ЧМИ / 03.10.2021

  относно: Определяне на членове на ОИК - Разград, които да предадат протоколите на ОИК и СИК с резултатите от гласуването в частичния избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, насрочен на 03 октомври 2021 г. в Централна избирателна комисия

всички решения