06.03.2022

Съобщение

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на с. Ясеновец е приключил в 20.00 часа.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

499 

1121

 1288

 

%

 

 

 

8,89%

23,97%

53,84%

 61,86%

 

 

06.03.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:30 Ч.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

499 

1121

 

 

%

 

 

 

8,89%

23,97%

53,84%

 

 

 

06.03.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12:30 Ч.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

499 

 

 

 

%

 

 

 

8,89%

23,97%

0,00%

 

 
06.03.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 10:00 Ч.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

 

 

 

 

%

 

 

 

8,89%

0,00%

0,00%

 

 
06.03.2022

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден във всички секции на територията на с.Ясеновец, община Разград е открит в 07:00 ч.

05.03.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 05 март 2022 г., от 17:00 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

04.03.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 04 март 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

28.02.2022

Съобщение

Заместник - председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 28 февруари 2022 г., от 12:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

27.02.2022

Съобщение

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на с. Ясеновец е приключил в 20.00 часа.

ОИК - Разград                                            Брой секции  изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/ Разград       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2083 120 384 974 1101
%       5,76% 18,43% 46,76% 52,86%
27.02.2022

Избирателна активност към 17:30 ч.

ОИК - Разград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград       10,00 часа 12,30 часа  17,30 часа
брой 4 4 2083 120 384  974
%       5,76% 18,43%  46,76

 

27.02.2022

Избирателна активност към 12:30 ч.

ОИК - Разград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград       10,00 часа 12,30 часа  
брой 4 4 2083 120 384  
%       5,76% 18,43%  
27.02.2022

Избирателна активност към 10:00 ч.

ОИК - Разград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград       10,00 часа    
брой 4 2083 120    
%       5,76%    
27.02.2022

Съобщение

Изборният ден е открит в 07:00 ч., във всички секции в с. Ясеновец, община Разград. 

26.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 26 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

25.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 25 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

24.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 24 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

23.02.2022

Съобщение

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА С.ЯСЕНОВЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕН ЗА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

 

Общинска избирателна комисия  - Разград, в изпълнение на своите задължения и на основание чл.87, ал.1, т.4 от ИК ще проведе обучение на членовете на образуваните 4 /четири/ секционни избирателни комисии на територията на с.Ясеновец, община Разград по прилагане разпоредбите на Изборния кодекс.

Обучението на членовете на СИК и ПСИК ще се състои на 25 февруари 2022 г. /петък/ от 11:00 ч., на 11-ти етаж – зала 1101 на Община Разград, с адрес: гр.Разград, бул.“Бели Лом“ № 37 А.

21.02.2022

Съобщение

ОИК – Разград уведомява, че на интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кметове на
кметства на 27 февруари 2022 г., поставени под задължителна карантина или
изолация, като проверката се извършва едновременно с подаването му.
Заявлението е достъпно на следния линк:

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bddec85d-e245f6b3-bdd99410-ac1f6b7a7d18-e74bd76d517f4bb9&q=1&e=8ef98387-1acc-413f-9b4d-0cb370f030d7&u=https%3A%2F%2Fqvote.cik.bg%2Fchmi27.02.2022%2F

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис.

21.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 21 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

18.02.2022

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ, С УВРЕДЕН СЛУХ ИЛИ С ДРУГО УВРЕЖДАНЕ, КОЕТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВА ДА ИЗВЪРШВАТ САМИ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

 

Във връзка с насрочения на 27 февруари 2022 г. частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград и в изпълнение на Решение № 1851-МИ от 30 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия, ОИК - Разград уведомява, че избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки в кметство Ясеновец и Община Разград, както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 21.02.2022 г.

до 25.02.2022 г. включително

084 722 313 кметство Ясеновец

084 618 218 Община Разград

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 26.02.2022 г.

084 722 313

кметство Ясеновец

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 27.02.2022 г.

084 722 313

 кметство Ясеновец

084 618 218 Община Разград

от 09:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

 

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка и дали се придвижват с помощни средства.

18.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 18 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

17.02.2022

Образец на бюлетина

15.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в сряда, 16 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

11.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 11 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

10.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 10 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

31.01.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 01 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

27.01.2022

Съобщение

Във връзка с регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия - Разград за участие в частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, насрочен за 27 февруари 2022 г., ОИК - Разград ще приема документи за регистрация и през почивните дни (29.01 и 30.01.2022 г.) от 09.30 до 13.30 ч., стая 106, в административната сграда на Община Разград. Достъпът се осъществява през входа откъм паспортна служба.

Дежурни членове на ОИК:

събота, 29.01.2022 г. - Ралица Костова-Цветанова, тел.0899/153447

неделя, 30.01.2022 г. - Тодор Иванов, тел.0988/619395

 

27.01.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ/КОАЛИЦИИ В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕН ЗА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

ОИК – Разград уведомява, че регистрираните партии и коалиции за участие в частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, насрочен за 27 февруари 2022 г. регистрират кандидатски листи в Общинска избирателна комисия - Разград до 17 ч. на 01 февруари 2022 г. на адрес: гр.Разград, бул. "Бели лом" № 37А, стая 106, в сградата на Общинска администрация Разград.

Регистрирането на кандидатите в Общинските избирателни комисии за частични избори се извършва не по-късно от 25 дни преди изборния ден /дата, съгласно приетата от ЦИК хронограма/.

            Право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (дата – съгласно приетата от ЦИК хронограма за съответния избор):

          - за кметове на кметства – в съответното населено място.

           

            Регистрирането на кандидатите за кметове се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. предложение от партията, коалицията, местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес), адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в excel - формат.
 2.  предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал.2 ИК (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа);
 4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията, местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

     Приложими решения: Решение № 1846-МИ/ 21 юли 2020 г. на ЦИК.

26.01.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 27 януари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

21.01.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИЯ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕН ЗА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

            Във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград на 27.02.2022 г., ОИК - Разград уведомява, че срокът за регистрация  на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в ОИК за участие в частичния избор е до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. /не по-късно от 30 дни преди изборния ден - за частични избори/.

            Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.

            Партиите и коалициите в срок до 30 дни преди изборния ден – за частични избори, подават заявление за регистрация в ОИК. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

            Необходими документи:

 1. Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа - Заявление за регистрация в ОИК на партия или коалиция в нови и частични избори /по чл.147 от Изборния кодекс/ r.

или

 1. Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа - Заявление за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори /по чл.148 от Изборния кодекс/

или

 1. Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа - Заявление за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори /по чл.153 от Изборния кодекс/.

           

В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрация в ЦИК и на местната коалиция,  за изписване в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към Заявлението за регистрация партията или коалицията представя (чл. 147, ал. 5 ИК):

 - решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

 - пълномощно от лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

 

Към заявлението за регистрация на местната коалиция се прилагат (чл.148, ал.5 ИК): 

   - решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

   - образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

   - образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

    - пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

    - удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;

    - имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Към заявлението за регистрация на инициативния комитет се прилагат (чл.153, ал.4 ИК):

   - решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

   - нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

  - декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК);

    - удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

    - имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

 Приложими решения:

Решение № 1844-МИ/21 юли 2020 г. на ЦИК.

Решение № 1845-МИ/21 юли 2020 г. на ЦИК.

18.01.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 18 януари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

 
18.01.2022

Съобщение

Заместник-председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 21 януари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

 
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 53-ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в произведения втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

 • № 52-ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Приемане на решение относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на 06 март 2022 г.

 • № 51-ЧМИ / 05.03.2022

  относно: Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и замяна в списъка на упълномощените представители.

всички решения