Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 12 – МИ - НЧ
Разград, 01.09.2020

ОТНОСНО: писмо с вх. № 246/27.08.2020 г. на секретаря на община Разград относно проведени консултации за назначаване на СИК на територията на кметство Киченица, община Разград за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Киченица на 27 септември 2020 г.

С вх.№ 246 от 27.08.2020 г. и в законоустановения срок, на основание чл.91, ал.7 от ИК и Решение № 1847-МИ от 28.07.2020 г. на ЦИК, в ОИК Разград е постъпил Протокол от проведени консултации при кмета на община Разград за сформиране състав на СИК на територията на с.Киченица, община Разград за произвеждане на частични избори за кмет на кметство.

Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 ИК на консултациите са присъствали представители на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 44 –то НС и представителите на коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, при спазване на всички условия относно законността на консултациите. Участниците в консултациите са представили всички изискуеми документи и след извършена проверка е установено, че същите отговарят на изискванията на чл.91, ал.4, т.2 и т.3 от ИК.

В съответствие с разпоредбите на чл.92 от ИК и т.13 от Решение № 1847-МИ/28.07.2020г. на ЦИК и Методически указания към него, и Решение № 08 – МИ –НЧ/21.08.2020г. на ОИК Разград, общият брой на членовете на СИК № 172600009, с.Киченица, общ.Разград е 9 – разпределени, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалици, както следва:

Партия/Коалиция

Ръководни членове на СИК

Членове на СИК

Общо

КП „Обединени патриоти“

0

1

1

ПП „ДПС“

1

0

1

ПП „Воля“

0

1

1

КП „Демократична България - Обединение“

0

1

1

ПП „ГЕРБ“

1

2

3

КП „БСП за България“

1

1

2

Общо

3

6

9


След отправена покана присъстващите представители да направят предложения за всички членове, на които имат право и да се разпределят ръководните места (председател, заместник председател и секретар) между партиите и коалициите, които получават такива – постъпват три предложения за „председател“ на СИК, за „заместник председател“ не постъпва предложение, а за „секретар“ е направено едно предложение.

С оглед на гореизложеното и видно от протокола от проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците за състав на СИК №172600009 с.Киченица, общ.Разград при произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Киченица, насрочен за 27 септември 2020 г.

На основание чл.91, ал.7 от ИК и т.25 от Решение № 1847-МИ/28.07.2020г. на ЦИК, в случаите когато не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции, направените от присъстващите представители писмени предложения за състав на СИК се изпращат на ОИК, която да назначи СИК при спазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалици.

На основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.12 от ИК, Решение № 1847-МИ/28.07.2020 г. на ЦИК, Заповед № 1062/18.08.2020 г. на кмета на община Разград, Решение № 04-МИ-НЧ/18.08.2020 г. и Решение № 08-МИ-НЧ/21.08.2020 г. на ОИК-Разград, във вр. с писмо с изх.№ 37-00-75 от 27 август 2020 г. на секретаря на община Разград относно назначаването на СИК на територията на кметство Киченица и протокола от проведените консултации, ОИК Разград

Р Е Ш И:

1.Назначава състав на СИК № 172600009, с.Киченица, общ.Разград  за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Киченица, насрочен за 27 септември 2020 г., както следва:

Единен № на СИК 172600009 с. Киченица - Ритуална зала, ул. "Кирил и Методий" № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Октай Хожгюн Наджи

 

Председател

висше

Международна икономика и право

ДПС

 

2

Нехрун Зевжетов Хюсеинов

 

Зам. Председател

средно

гимназия

ГЕРБ

 

3

Петя Станчева Стефанова

 

Секретар

висше

инженер ЕИМ

БСП за България

 

4

Ахмед Рашидов Ахмедов

 

Членове:

средно

 

ГЕРБ

 

5

Найде Фейзиева Шукриева

 

 

средно

гимназия

ГЕРБ

 

6

Недка Веселинова Дюлгерова

 

 

средно

икономист

БСП за България

 

7

Месут Нихат Азиз

 

 

средно

 

ВОЛЯ

 

8

Мариян Иванов Брадолов

 

 

средно

ел. техник

Обединени патриоти

 

9

Кремена Красенова Иванова

 

 

висше

БЗУТ

Демократична България - обединение

 

 2. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК №172600009, с.Киченица, общ.Разград за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Киченица, насрочен за 27 септември 2020 г., както следва:

Единен № на СИК 172600009 с. Киченица - Ритуална зала, ул. "Кирил и Методий" № 9

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

 

1

Шенай Неждетова Юмерова

 

основно

 

ДПС

 

 

2

Маргарита Пенева Белчева

 

средно

счетоводител

Обединени патриоти

 

 

3

Йорданка Цанкова Стоянова

 

средно

машинен техник

БСП за България

 

 

4

Петя Николова Иванчева

 

висше

педагогика

БСП за България

 

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Савина Миткова Ангелова

* Публикувано на 01.09.2020 в 19:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 29-МИ-НЧ / 07.10.2020

  относно: Насрочено административно дело пред Административен съд - Разград по жалба с вх.№ 280/30.09.2020г. от Али Нурулов Назмиев – упълномощен Общински председател на партия „Движение за права и свободи“ против Решение № 28-МИ-НЧ/27.09.2020 г. на ОИК – Разград и определяне на процесуален представител.

 • № 28 – МИ - НЧ / 27.09.2020

  относно: обявяване резултатите от гласуването за кмет на кметство Киченица, община Разград в частичните избори за кмет на кметство, произведени на 27.09.2020 г.

 • № 27 – МИ - НЧ / 27.09.2020

  относно: Определяне трима членове на ОИК Разград, които да предадат протоколите на СИК и ОИК с резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на кметство Киченица, общ.Разград в Централна избирателна комисия.

всички решения