01.07.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 01 юли 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

03.06.2021

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 09.06.2021г. /сряда/  от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.

02.06.2021

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 03.06.2021г. /четвъртък/  от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.

26.05.2021

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 27.05.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч., стая 106 на Община Разград.
14.07.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 16.07.2020 г. /четвъртък/  от 18:00ч., стая 106 на Община Разград.

13.07.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 14.07.2020 г. /вторник/  от 17.30 ч., стая 106 на Община Разград.

29.06.2020

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия - Разград ще се проведе на 01.07.2020 г. /сряда/  от 16.45 ч., стая 106 в Община Разград.

03.11.2019

Съобщение

На територията на ОИК Разград изборният ден във всички секции е приключил в 20:00 часа.

03.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

03.11.2019

Съобщение

На територията на ОИК Разград изборният ден във всички секции е открит в 07.00 часа.

01.11.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Разград обявява, че в изборният ден на 3 ноември 2019 г. при произвеждане на втори тур на изборите приемане на сигнали във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес ще се приемат на тел. 084 618 236

01.11.2019

График за получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали от членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на 2 ноември 2019 г. при произвеждане на втори тур на изборите

- за членове на СИК от № 172600001 до № 172600029 и съответните им водачи на МПС и охрана – в рамките на партер и първи етаж за времето от 12:45 ч. до 14:30 ч.;

- за членове на СИК от № 172600030 до № 172600068 от община Разград и съответните им водачи на МПС и охрана – в рамките на партер и първи етаж за времето от 14:45 ч. до 16:30 ч.

27.10.2019

Съобщение активност към 20:00 часа

Към 20:00 часа във всички СИК на териоторията на ОИК - Разград са гласували 20 502 избиратели от 44 859 избиратели с право на глас, което представлява 45,70% избирателна активност.

27.10.2019

Съобщение

На територията на ОИК Разград изборният ден във всички секции е открит в 07.00 часа.

27.10.2019

Съобщение активност към 10:00 часа

Към 10:00 часа във всички СИК на териоторията на ОИК - Разград са гласували 5 518 избиратели от 44 859 избиратели с право на глас, което представлява 12.30% избирателна активност.

27.10.2019

Съобщение активност към 12:30 часа

Към 12:30 часа във всички СИК на териоторията на ОИК - Разград са гласували 10 806 избиратели от 44 859 избиратели с право на глас, което представлява 24.09% избирателна активност.

27.10.2019

Съобщение активност към 17:30 часа

Към 17:30 часа във всички СИК на териоторията на ОИК - Разград са гласували 18 833 избиратели от 44 859 избиратели с право на глас, което представлява 41,98% избирателна активност.

27.10.2019

Съобщение

На територията на ОИК Разград изборният ден във всички секции е приключил в 20:00 часа.

25.10.2019

На вниманието на членовете на СИК

Ако кандидат за общински съветник на партия, коалиция или местна коалиция не е получил нито едно предпочитание (преференция), в протокола на СИК за избиране на общински съветници (Приложение № 89-МИ), т. 10. на реда на съответната партия, коалиция или местна коалиция, в правоъгълника под неговия номер се вписва тире.

25.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 26.10.2019г. от 17.00 ч.

25.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Разград обявява, че в изборният ден на 27.10.2019г. и и на 3 ноември 2019 г. при произвеждане на втори тур на изборите приемане на сигнали във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес ще се приемат на тел. 084 618 236

25.10.2019

График за получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали от членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на 26 октомври 2019 г. и на 2 ноември 2019 г. при произвеждане на втори тур на изборите

- за членове на СИК от № 172600001 до № 172600029 и съответните им водачи на МПС и охрана – в рамките на партер и първи етаж за времето от 12:45 ч. до 14:30 ч.;

- за членове на СИК от № 172600030 до № 172600068 от община Разград и съответните им водачи на МПС и охрана – в рамките на партер и първи етаж за времето от 14:45 ч. до 16:30 ч.

 

24.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 25.10.2019г. от 17.30 ч.

24.10.2019

Уведомление

Избирател, упражнил правото си на глас само за един вид избор по негово желание и подписал се в избирателния списък не може да се връща в секцията и да упражни правото си да гласува за вида избор, за който се е отказал, тъй като за него гласуването е приключило.

22.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 23.10.2019г. от 17.30 ч.

17.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 18.10.2019г. от 17.30 ч.

13.10.2019

На вниманието на избирателите с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не им позволява да извършват сами необходимите действия при гласуване

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове и в изпълнение на Решение № 953-МИ от 04.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, ОИК Разград уведомява, че избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки в Община Разград както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 07.10.2019 г.

до 25.10.2019 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 26.10.2019 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 27.10.2019 г.

084 618 218; 084 618 146;

084 618 245

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

13.10.2019

На вниманието на членовете на СИК

ОИК Разград определи следният график за провеждане на обучение на членовете на СИК в община Разград:

на 23.10.2019 г.  преди обяд от 10:00 часа за СИК от № 172600001 до № 172600029

на 23.10.2019 г.  след обяд от 14:00 часа за СИК от № 172600030 до № 172600069

Обучението ще се проведе в залата на Разградска филхармония.

13.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.2019 г. от ЦИК, ОИК-Разград публикува одобрените образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

Образец на Бюлетина за общински съветници

Образец на Бюлетина за кмет на община

Образец на бюлетини за кмет на кметство, както следва:

Кметство Благоево

Кметство Гецово

Кметство Дряновец

Кметство Дянково

Кметство Киченица

Кметство Липник

Кметство Мортагоново

Кметство Осенец

Кметство Радинград

Кметство Раковски

Кметство Стражец

Кметство Топчии

Кметство Ясеновец

13.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 14.10.2019г. от 17.30 ч.

08.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 09.10.2019г. от 17.30 ч.

30.09.2019

Съобщение

ОИК Разград уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 935-МИ от 02.09.2019 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 17-МИ от изборните книжа.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място на 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019 г.

 Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място в рамките на общината, ако са подадени не по-малко от 10 заявления.

30.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 30.09.2019г. от 17.00 ч.

25.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 25.09.2019г. от 17.30 ч.

22.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 23.09.2019г. от 17.30 ч.

21.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 22.09.2019г. от 17.30 ч.

19.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 20.09.2019г. от 17.30 ч.

18.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕЕН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи е лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК №1726, с адрес: ГР. Разград, ул. Бели Лом №37А е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия (съгласно Решение № 943-МИ / 02.09.2019г. на ЦИК) след представяне на:

- предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

- предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

- заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

- кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

Образец на ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

18.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 19.09.2019г. от 17.30 ч.

16.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 17.09.2019г. от 17.30 ч.

16.09.2019

Съобщение

От 17 септември 2019г. Общинска избирателна комисия - Разград  започва прием на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Община Разград, ул. Бели Лом № 37А, стая 106.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация в ОИК е до 17.00 часа на 24 септември 2019г.

В почивни и празнични дни достъпът до Общинска избирателна комисия се осъществява през страничния вход (в дясно на сградата) чрез дежурния по охрана.

15.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 16.09.2019г. от 17.30 ч.

14.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 15.09.2019г. от 17.30 ч.

13.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 14.09.2019г. от 17.30 ч.

12.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 13.09.2019г. от 17.30 ч.

11.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 12.09.2019г. от 17.30 ч.

10.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 11.09.2019г. от 17.30 ч.

09.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 10.09.2019г. от 17.30 ч.

09.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 09.09.2019г. от 17.30 ч.

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Разград започна прием на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Община Разград, ул. Бели Лом № 37А, стая 106.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК е до 17.00 часа на 16 септември 2019г.

04.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Разград на 05.09.2019г. от 17.30 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 213-МИ / 01.07.2022

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

 • № 212-МИ / 23.09.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Сали Хюсниев Салиев - кмет на кметство Ясеновец, община Разград за мандат 2019-2023 г., обявен за избран с Решение № 191-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Разград, на основание чл.42, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 • № 211-МИ / 09.06.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България" Ивайло Георгиев Димитров.

всички решения