01.12.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 01 декември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

15.11.2023

Контакти на ОИК - Разград

Адрес за кореспонденция с ОИК Разград: град Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет.1, стая 106

email: [email protected]

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова, тел. за връзка: 0899153447

Секретар: Жоро Михайлов Чобанов, тел.за връзка: 0893418407

05.11.2023

КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на община Разград е приключил в 20.00 ч.

Към 20:00 ч. право на глас са упражнили 15 090 лица или 35,07 %.

05.11.2023

ВАЖНО

В случай,  че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

В случай, че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.12 на протокола на СИК се вписват данните от приброяването на останалите бюлетини от машинното гласуване. На реда "Изборите в секцията бяха проведени при следната обстановка" се вписва "Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В случай, че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техният брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.

В случаи на два (три) вида избор, когато избирателят твърди, че е гласувал във всички видове избори, а СУЕМГ не е разпечатала всички бюлетини от машинно гласуване по начин, който позволява да бъдат преброени гласовете, съгласно изискванията, върху всяка разпечатана бюлетина, без да се разгъва, се поставя надпис „Унищожена” и тези бюлетини не се пускат в избирателната кутия. За извършените действия се съставя констативен протокол, към който се прикрепят унищожените бюлетини. Констативният протокол, заедно с унищожените бюлетини, се прилага към протокола на СИК, като на реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка“ се вписват броят на съставените констативни протоколи, броят на унищожените бюлетини и друга относима информация.

Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиени бюлетини.

05.11.2023

Избирателна активност към 16:00 часа

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 026. Упражнили правото си на глас към 16 часа - 11 493 или 26,71%

05.11.2023

Избирателна активност към 11 часа на 5 ноември 2023г.

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 026. Упражнили правото си на глас към 11 часа - 5 127 или 11,92%

05.11.2023

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

На територията на община Разград изборния ден започна в 07.00 ч. и е открит във всички избирателни секции. 

04.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 04 ноември 2023 г., от 17:00ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

03.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 03 ноември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

02.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 02 ноември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

01.11.2023

Образци на бюлетини за гласуване на II тур

29.10.2023

КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на община Разград е приключил във 20.00 ч.

Към 20:00 ч. право на глас са упражнили 17 963 лица или 41,75 %.

29.10.2023

Избирателна активност към 16:00 часа

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 024. Упражнили правото си на глас към 16 часа - 14 164 или 32,92%

29.10.2023

Избирателна активност към 11 часа

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 024. Упражнили правото си на глас към 11 часа - 6 675 или 15,51%

29.10.2023

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

На територията на община Разград изборния ден започна в 07.00 ч. и е открит във всички избирателни секции. 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 28 октомври 2023 г., от 17:00 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

27.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 27 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

26.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 26 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

23.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 23 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

Календар

Решения

  • № 241-МИ / 01.12.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

  • № 240-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване за избран за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

  • № 239-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване за избран за кмет на кметство Раковски, община Разград.

всички решения