01.12.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 01 декември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

15.11.2023

Контакти на ОИК - Разград

Адрес за кореспонденция с ОИК Разград: град Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет.1, стая 106

email: [email protected]

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова, тел. за връзка: 0899153447

Секретар: Жоро Михайлов Чобанов, тел.за връзка: 0893418407

05.11.2023

КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на община Разград е приключил в 20.00 ч.

Към 20:00 ч. право на глас са упражнили 15 090 лица или 35,07 %.

05.11.2023

ВАЖНО

В случай,  че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

В случай, че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.12 на протокола на СИК се вписват данните от приброяването на останалите бюлетини от машинното гласуване. На реда "Изборите в секцията бяха проведени при следната обстановка" се вписва "Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В случай, че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техният брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.

В случаи на два (три) вида избор, когато избирателят твърди, че е гласувал във всички видове избори, а СУЕМГ не е разпечатала всички бюлетини от машинно гласуване по начин, който позволява да бъдат преброени гласовете, съгласно изискванията, върху всяка разпечатана бюлетина, без да се разгъва, се поставя надпис „Унищожена” и тези бюлетини не се пускат в избирателната кутия. За извършените действия се съставя констативен протокол, към който се прикрепят унищожените бюлетини. Констативният протокол, заедно с унищожените бюлетини, се прилага към протокола на СИК, като на реда „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка“ се вписват броят на съставените констативни протоколи, броят на унищожените бюлетини и друга относима информация.

Избирателят се допуска повторно да гласува само с хартиени бюлетини.

05.11.2023

Избирателна активност към 16:00 часа

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 026. Упражнили правото си на глас към 16 часа - 11 493 или 26,71%

05.11.2023

Избирателна активност към 11 часа на 5 ноември 2023г.

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 026. Упражнили правото си на глас към 11 часа - 5 127 или 11,92%

05.11.2023

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

На територията на община Разград изборния ден започна в 07.00 ч. и е открит във всички избирателни секции. 

04.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 04 ноември 2023 г., от 17:00ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

03.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 03 ноември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

02.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 02 ноември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

01.11.2023

Образци на бюлетини за гласуване на II тур

29.10.2023

Избирателна активност към 11 часа

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 024. Упражнили правото си на глас към 11 часа - 6 675 или 15,51%

29.10.2023

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

На територията на община Разград изборния ден започна в 07.00 ч. и е открит във всички избирателни секции. 

29.10.2023

Избирателна активност към 16:00 часа

Общ брой избиратели имащи право на глас - 43 024. Упражнили правото си на глас към 16 часа - 14 164 или 32,92%

29.10.2023

КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на община Разград е приключил във 20.00 ч.

Към 20:00 ч. право на глас са упражнили 17 963 лица или 41,75 %.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 28 октомври 2023 г., от 17:00 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

27.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 27 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

26.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 26 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

23.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 23 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

19.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 19 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

16.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 16 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

16.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК И ПСИК

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.87, АЛ.1, Т.4  ОТ ИК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАЗГРАД ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ПО ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС. ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 ОКТОМВРИ 2023 Г. /ВТОРНИК/ ОТ 17.30 Ч. В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР, ГР.РАЗГРАД.

16.10.2023

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

 

Приложено изпращаме Инструкция за работа с Microsoft Teams.

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0889 084 076

[email protected]

 

14.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК РАЗГРАД

Приемането на документите за регистрация на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати в ОИК Разград за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 09:30 до 17:00 ч., в  сградата на Община Разград с административен адрес: град Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет.1, стая 106.

 1. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (може да изтеглите от тук). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.
 4. Списъкът на хартиен носител се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат(може да изтеглите от тук) в Общинска избирателна комисия - Разград до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Предложения без подаден списък на технически носител няма да бъдат разглеждани.
 5. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискването на т. 1. Списъкът се изготвя по реда и условията на т.2, т.3 и т. 4.
 6. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 7. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети може да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 1.
 8. Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия.
 9. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия (СИК).
13.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 13 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

11.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в сряда, 11 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

11.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ОИК - РАЗГРАД

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи, регистрирани в ОИК Разград за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 09:30 до 17:00 ч., в  сградата на Община Разград с административен адрес: град Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет.1, стая 106.

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Общинска избирателна комисия Разград чрез заявление за регистрация на застъпници (Приложение 72 - МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28.10.2023г. 
 2. Заявлението от партията, коалицията или местната коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
 3. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx) (може да изтеглите от тук), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. Заявления без приложен списък на застъпниците на технически носител няма да бъдат разглеждани.
 4. Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване на изискванията.
 5. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Всяка партия, коалиция и местна коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 7. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28.10.2023 г.
 8. При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в Общинска избирателна комисия – Разград регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.
 9. Застъпниците се легитимират с издадено удостоверение от ОИК – Разград за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.
 10. В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.
10.10.2023

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

В изпълнение на т.16 от Решение № 2545-МИ от 29 септември 2023 г. на ЦИК и Заповед № 1262/10.10.2023 г. на зам.-кмета на Община Разград е определена секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

№ на избирателната секция

Адрес на изборното помещение

172600048

гр. Разград, ДГ № 12 „Зорница”, ул. „Марица” № 33

10.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 10 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

10.10.2023

Образци на бюлетини

10.10.2023

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия /Приложение №17-МИ/ се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес.

Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия може да се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза (медицински документ) за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

Начини за подаване на заявление:

- с административната сграда на Община Разград, на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом" № 37А;

- на място в съответните кметства по населени места;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на община Разград. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис.

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 14.10.2023г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023г. (понеделник).

09.10.2023

Мерки позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и за кметове и в изпълнение на Решение № 2545-МИ от 29 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия, ОИК Разград уведомява, че избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Всички избирателни секции на територията на община Разград са в сгради, достъпни за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.

Община Разград е създала организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затуднения в придвижването с адаптиран автомобил.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки в Община Разград както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 23.10.2023 г.

до 27.10.2023 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 28.10.2023 г.

084 618 218

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 29.10.2023 г.

084 618 218; 084 618 146;

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

09.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 09 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

06.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 06 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

03.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 03 октомври 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

01.10.2023

Образец на предложение за замяна на членове на СИК и ПСИК

Уважаеми представители на партии и коалиции, 

Предоставяме на Вашето внимание проект на Предложение до ОИК - Разград, във връзка с извършване на замени на членове на СИК и ПСИК, в изборите на 29 октомври 2023 г.

Предложение за замяна в СИК

29.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 29 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

27.09.2023

Съобщение

ОИК – Разград уведомява партиите, коалициите, местната коалиция и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Разград,, насрочени на 29 октомври 2023 год., че редът за участие в диспутите в съответните радио- и телевизионни центрове е съгласно поредността им в БНТ и БНР след проведения жребий от ЦИК. Местната коалиция и инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК /т. 40 на решение № 2469-МИ/19.09.2023 год. и решение № 2519-МИ/27.09.2023 год. на ЦИК и Решение № 90-МИ/27.09.2023 год. на ОИК – Разград/ 

27.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в сряда, 27 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

26.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 26 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

25.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 25 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

23.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 23 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

21.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 21 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

20.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в сряда, 20 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

19.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 19 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

18.09.2023

Образец на предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска листа

 

При подаване на Предложението за регистрация на кандидатска листа партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, следва да представят в ОИК и данните на кандидатите на технически носител /флаш памет/, в структуриран вид във формат EXCEL. 

Образец на предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска листа

17.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в  неделя, 17 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

15.09.2023

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, местни коалиции и инициативни комитети В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ  ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

ОИК – Разград уведомява, че регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети регистрират и кандидатски листи в Общинска избирателна комисия - Разград на адрес: гр.Разград, бул. "Бели лом" № 37А, стая 106, в сградата на Общинска администрация Разград.

Срокът срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в ОИК - Разград за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е както следва: от 09:30 ч. на 19 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 26 септември 2023 г.".

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

или

предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

 1. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

кандидат за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа).

 1. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция или инициативния комитет пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

            Приложими решения: Решение № 2122 -МИ/ 29 август 2023 г. на ЦИК.

15.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в  петък, 15 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

14.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 14 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

12.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във вторник, 12 септември 2023 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

09.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 09 септември 2023 г., от 09:00 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - Разград уведомява, че срокът за регистрация на партиите, коалициите и местните коалиции в ОИК за участие в изборите е от 09:30 ч. на 14 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

 

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

                      Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

 Приложими решения:

Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

09.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК – РАЗГРАД ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, ОИК - Разград уведомява, че срокът за регистрация на инициативните комитети в ОИК за участие в изборите е от 09:30 ч. на 12 септември 2023 г. до 17:00 ч. на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден);

Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, които участват в образуването на инициативния комитет;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Приложими решения:

Решение № 2121-МИ/29 август 2023 г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 241-МИ / 01.12.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

 • № 240-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване за избран за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

 • № 239-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване за избран за кмет на кметство Раковски, община Разград.

всички решения