Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 39-ЧМИ
Разград, 26.02.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на Списък с 4 /четири/ броя упълномощени представители с вх.№ 382/26.02.2022 г., постъпил в 14:25 часа от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.

Постъпил е Списък с 4 /четири/ броя упълномощени представители с вх.№ 382/26.02.2022 г., в 14:25 часа от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.

На  основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал.2 и ал.4 от ИК, Решение № 1080–МИ /12.09.2019 г. на ЦИК и постъпил Списък с вх.№ 382/26.02.2022 г., в 14:25 часа от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, ОИК Разград

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК - Разград списък с 4 /четирима/ упълномощени представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, насрочени на 27 февруари 2022 г., както следва:

№ по ред

Партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет

Упълномощени представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

Сезгин Мустафа Али

РЗ-001/26.02.2022г.

2

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

Мехмед Гюнер Мехмед

РЗ-002/26.02.2022г.

3

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

Нехрин Дилавер Елвер

РЗ-003/26.02.2022г.

4

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

Мехмед Ридван Мехмед

РЗ-004/26.02.2022г.

      

  Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Савина Миткова Ангелова

* Публикувано на 26.02.2022 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 53-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в произведения втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

  • № 52-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Приемане на решение относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на 06 март 2022 г.

  • № 51-ЧМИ / 05.03.2022

    относно: Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и замяна в списъка на упълномощените представители.

всички решения