№ 53-ЧМИ / 06.03.2022

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването в произведения втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

№ 52-ЧМИ / 06.03.2022

ОТНОСНО : Приемане на решение относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на 06 март 2022 г.

№ 51-ЧМИ / 05.03.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и замяна в списъка на упълномощените представители.

№ 50-ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК - Разград, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от проведеното гласуване във втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, насрочен за 06 март 2022 г.

№ 49-ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 388/04.03.2022 г. от партия „ГЕРБ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на партията и замяна в списъка на упълномощените представители.

№ 48-ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Предложение с вх.№ 3-2/04.03.2022г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистрация на заместващ застъпник, при произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, насрочен за 6 март 2022 г.

№ 47-ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 4-1/04.03.2022г. от партия „ГЕРБ за регистрация на заместващ застъпник, при произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, насрочен за 6 март 2022 г.;

№ 46-ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Извършване на замяна в състава на СИК на територията на село Ясеновец, община Разград, при произвеждане на втори тур на частичния избор, насрочен за 6 март 2022

№ 45-ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК - Разград, които да предадат в Централна избирателна комисия протоколите на ОИК и СИК с резултатите от гласуването и специализираните устройства за електронно машинно гласуване /СУЕМГ/ от произвеждането на втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, насрочен за 6 март 2022 г.

№ 44-ЧМИ / 28.02.2022

ОТНОСНО : Одобряване на графичен файл с предпечат на хартиена бюлетина за гласуване и нейния тираж в частичните избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, втори тур, насрочен за 06 март 2022 г.

№ 43-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Допускане до участие във втори тур на изборите за кмет на кметство Ясеновец, община Разград

№ 42-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Насрочване произвеждането на втори тур на изборите за кмет на кметство Ясеновец, община Разград

№ 41-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от проведения частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград

№ 40-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Приемане на решение относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на 27 февруари 2022 г.

№ 39-ЧМИ / 26.02.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на Списък с 4 /четири/ броя упълномощени представители с вх.№ 382/26.02.2022 г., постъпил в 14:25 часа от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.

№ 38-ЧМИ / 26.02.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпник по Заявление с вх.№ 3-1/26.02.2022 г. постъпило в 14:20 часа от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистрация на застъпници на кандидатска листа, при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.

№ 37-ЧМИ / 25.02.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Предложение с вх.№ 379/25.02.2022 г. в 17:00 часа от партия „ГЕРБ“, ведно със списък на хартиен и технически носител в Excel формат с 4 /четири/ броя упълномощени представители, за участие при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.

№ 36-ЧМИ / 25.02.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници по Заявление с вх.№ 4/25.02.2022 г. в 17:00 часа от партия „ГЕРБ“ за регистрация на застъпници на кандидатска листа, при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.;

№ 35-ЧМИ / 25.02.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници по Заявление с вх.№ 3/25.02.2022 г. в 16:30 часа от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за регистрация на застъпници на кандидатска листа, при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.

№ 34-ЧМИ / 25.02.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници по Заявление с вх.№ 2/25.02.2022 г. в 16:13 часа от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на застъпници на кандидатска листа, при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, на 27 февруари 2022 г.

Календар

Решения

  • № 53-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в произведения втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

  • № 52-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Приемане на решение относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на 06 март 2022 г.

  • № 51-ЧМИ / 05.03.2022

    относно: Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и замяна в списъка на упълномощените представители.

всички решения