06.03.2022

Съобщение

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на с. Ясеновец е приключил в 20.00 часа.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

499 

1121

 1288

 

%

 

 

 

8,89%

23,97%

53,84%

 61,86%

 

 

06.03.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:30 Ч.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

499 

1121

 

 

%

 

 

 

8,89%

23,97%

53,84%

 

 

 

06.03.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 12:30 Ч.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

499 

 

 

 

%

 

 

 

8,89%

23,97%

0,00%

 

 
06.03.2022

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 10:00 Ч.

ОИК - Разград

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

4

4

2082

185

 

 

 

 

%

 

 

 

8,89%

0,00%

0,00%

 

 
06.03.2022

ОТКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден във всички секции на територията на с.Ясеновец, община Разград е открит в 07:00 ч.

05.03.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 05 март 2022 г., от 17:00 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

04.03.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 04 март 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

28.02.2022

Съобщение

Заместник - председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 28 февруари 2022 г., от 12:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

27.02.2022

Съобщение

Изборният ден във всички избирателни секции на територията на с. Ясеновец е приключил в 20.00 часа.

ОИК - Разград                                            Брой секции  изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/ Разград       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2083 120 384 974 1101
%       5,76% 18,43% 46,76% 52,86%
27.02.2022

Избирателна активност към 17:30 ч.

ОИК - Разград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград       10,00 часа 12,30 часа  17,30 часа
брой 4 4 2083 120 384  974
%       5,76% 18,43%  46,76

 

27.02.2022

Избирателна активност към 12:30 ч.

ОИК - Разград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград       10,00 часа 12,30 часа  
брой 4 4 2083 120 384  
%       5,76% 18,43%  
27.02.2022

Избирателна активност към 10:00 ч.

ОИК - Разград Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Ясеновец/Разград       10,00 часа    
брой 4 2083 120    
%       5,76%    
27.02.2022

Съобщение

Изборният ден е открит в 07:00 ч., във всички секции в с. Ясеновец, община Разград. 

26.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в събота, 26 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

25.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в петък, 25 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

24.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в четвъртък, 24 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград

23.02.2022

Съобщение

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА С.ЯСЕНОВЕЦ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, НАСРОЧЕН ЗА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

 

Общинска избирателна комисия  - Разград, в изпълнение на своите задължения и на основание чл.87, ал.1, т.4 от ИК ще проведе обучение на членовете на образуваните 4 /четири/ секционни избирателни комисии на територията на с.Ясеновец, община Разград по прилагане разпоредбите на Изборния кодекс.

Обучението на членовете на СИК и ПСИК ще се състои на 25 февруари 2022 г. /петък/ от 11:00 ч., на 11-ти етаж – зала 1101 на Община Разград, с адрес: гр.Разград, бул.“Бели Лом“ № 37 А.

21.02.2022

Съобщение

ОИК – Разград уведомява, че на интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кметове на
кметства на 27 февруари 2022 г., поставени под задължителна карантина или
изолация, като проверката се извършва едновременно с подаването му.
Заявлението е достъпно на следния линк:

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bddec85d-e245f6b3-bdd99410-ac1f6b7a7d18-e74bd76d517f4bb9&q=1&e=8ef98387-1acc-413f-9b4d-0cb370f030d7&u=https%3A%2F%2Fqvote.cik.bg%2Fchmi27.02.2022%2F

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис.

21.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Разград свиква членовете й на заседание, което ще се проведе в понеделник, 21 февруари 2022 г., от 17:30 ч., в стая 106, в сградата на Община Разград.

18.02.2022

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ, С УВРЕДЕН СЛУХ ИЛИ С ДРУГО УВРЕЖДАНЕ, КОЕТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВА ДА ИЗВЪРШВАТ САМИ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

 

Във връзка с насрочения на 27 февруари 2022 г. частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград и в изпълнение на Решение № 1851-МИ от 30 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия, ОИК - Разград уведомява, че избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки в кметство Ясеновец и Община Разград, както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 21.02.2022 г.

до 25.02.2022 г. включително

084 722 313 кметство Ясеновец

084 618 218 Община Разград

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 26.02.2022 г.

084 722 313

кметство Ясеновец

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 27.02.2022 г.

084 722 313

 кметство Ясеновец

084 618 218 Община Разград

от 09:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

 

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка и дали се придвижват с помощни средства.

Календар

Решения

 • № 53-ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в произведения втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград.

 • № 52-ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Приемане на решение относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от втори тур на частичния избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на 06 март 2022 г.

 • № 51-ЧМИ / 05.03.2022

  относно: Разглеждане на Списък - Предложение с вх. № 390/05.03.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне пълномощията на упълномощен представител на коалицията и замяна в списъка на упълномощените представители.

всички решения