Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 195-МИ
Разград, 15.01.2020

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили писма от Общински съвет Разград с вх. № 220/09.01.2020 г. и № 221/15.01.2020 г. относно проведени заседания на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград като комисия по чл.12, ал.1 НОРИПДУКИ.

На основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА поради неизпълнение на задължението по чл.41, ал.3 от ЗМСМА от страна на Юзджан Джеватов Рамаданов, както и на основание на документите, удостоверяващи обстоятелствата  по чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА, ОИК Разград

 

РЕШИ:

 

Да  бъде уведомен Юзджан Джеватов Рамаданов за констатираното нарушение и да му бъде предоставена възможност да направи писмено възражение пред комисията в 3-дневен срок от уведомяването му.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Савина Миткова Ангелова

* Публикувано на 15.01.2020 в 20:23 часа

Календар

Решения

  • № 202-МИ / 11.09.2020

    относно: Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

  • № 201-МИ / 16.07.2020

    относно: Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

  • № 200-МИ / 14.07.2020

    относно: Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

всички решения