Заседания

Заседание от дата 23.09.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 09.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 03.06.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 27.05.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 03.12.2020 от 13:00 часа.

Заседание от дата 26.11.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 16.11.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 11.09.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 14.07.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 09.06.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 22.01.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 15.01.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 06.12.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 24.11.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 17.11.2019 от 14:00 часа.

Календар

Решения

  • № 213-МИ / 01.07.2022

    относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

  • № 212-МИ / 23.09.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Сали Хюсниев Салиев - кмет на кметство Ясеновец, община Разград за мандат 2019-2023 г., обявен за избран с Решение № 191-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Разград, на основание чл.42, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

  • № 211-МИ / 09.06.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България" Ивайло Георгиев Димитров.

всички решения