№ 202-МИ / 11.09.2020

ОТНОСНО : Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

№ 201-МИ / 16.07.2020

ОТНОСНО : Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

№ 200-МИ / 14.07.2020

ОТНОСНО : Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

№ 199-МИ / 01.07.2020

ОТНОСНО : насрочено административно дело пред Административен съд - Разград по жалба от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ против Решение № 198-МИ/22.06.2020 г. на ОИК – Разград и определяне на процесуален представител.

№ 198-МИ / 22.06.2020

ОТНОСНО : постъпил сигнал с вх.№ 228/05.06.2020 г. от общински съветници от ПП “ГЕРБ“ относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Румяна Антонова Балтова.

№ 197-МИ / 09.06.2020

ОТНОСНО : постъпил сигнал с вх.№ 228/05.06.2020 г. от общиннски съветници от ПП “ГЕРБ“ относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Румяна Антонова Балтова

№ 196-МИ / 22.01.2020

ОТНОСНО : Разглеждане на възражение от Юзджан Джеватов Рамаданов с вх.№ 222/20.01.2020 г. и вземане на решение относно пълномощията на кмета на кметство Киченица Юзджан Джеватов Рамаданов.

№ 195-МИ / 15.01.2020

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили писма от Общински съвет Разград с вх. № 220/09.01.2020 г. и № 221/15.01.2020 г. относно проведени заседания на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград като комисия по чл.12, ал.1 НОРИПДУКИ.

№ 194-МИ / 06.12.2019

ОТНОСНО : предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Николай Стефанов Колев от Коалиция „БСП за България“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата СТАНИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА.

№ 193-МИ / 24.11.2019

ОТНОСНО : предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Мирослав Тодоров Грънчаров от листата на местна коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата МИРОСЛАВ ЦАНЕВ МАРИНОВ.

№ 192-МИ / 17.11.2019

ОТНОСНО : предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Добрин Младенов Добрев от листата на Коалиция „БСП за България“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата РУМЯНА АНТОНОВА БАЛТОВА.

№ 191-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград на втори тур.

№ 190-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от избор за кмет на кметство Раковски, община Разград, област Разград на втори тур.

№ 189-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от избор за кмет на кметство Осенец, община Разград, област Разград на втори тур.

№ 188-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград на втори тур.

№ 187-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от избор за кмет на община Разград, област Разград на втори тур.

№ 186-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : постъпила жалба с вх. № 203/03.11.2019 г. от политическа партия „ГЕРБ“,относно нарушение на ИК, във връзка с извършване на предизборна агитация пред избирателна секция № 172600013 в с. Осенец и в автомобил с рег. № РР4540АК.

№ 185-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : постъпила жалба с вх. № 202/03.11.2019 г. от Добрин Младенов Добрев – упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно извършване на агитация пред сградата на читалището и сградата на кметството в с. Осенец от група граждани, приканващи минаващите да гласуват за определени кандидати за кмет на община и на кметство.

№ 184-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 201/03.11.2019г. от политическа партия „ ГЕРБ“ , за извършване на замяна в състава на СИК с № 172600035.

№ 183-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 201/03.11.2019г. от политическа партия „ ГЕРБ“ , за заличаване от списъка на упълномощени застъпници на политическата партия.

Календар

Решения

  • № 202-МИ / 11.09.2020

    относно: Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

  • № 201-МИ / 16.07.2020

    относно: Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

  • № 200-МИ / 14.07.2020

    относно: Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

всички решения