№ 213-МИ / 01.07.2022

ОТНОСНО : Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

№ 212-МИ / 23.09.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на Сали Хюсниев Салиев - кмет на кметство Ясеновец, община Разград за мандат 2019-2023 г., обявен за избран с Решение № 191-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Разград, на основание чл.42, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

№ 211-МИ / 09.06.2021

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България" Ивайло Георгиев Димитров.

№ 210-МИ / 09.06.2021

ОТНОСНО : Депозирано писмено заявление от Павлина Николова Русева, регистриран кандидат за общински съветник от Коалиция „БСП за България“ с искане да не бъде обявена за избрана за общински съветник.

№ 209-МИ / 09.06.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник от листата на Коалиция „БСП за България" Надежда Иванова Анастасова за мандат 2019-2023 г., обявена за избрана с Решение № 141-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Разград, на основание чл.30, ал.4, т.5 и ал.6 от ЗМСМА.

№ 208-МИ / 03.06.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване пълномощията на Хюсеин Гафур Хаккъ - кмет на кметство Дянково, община Разград за мандат 2019-2023 г., обявен за избран с Решение № 188-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Разград, на основание чл.42, ал.1, т.13 от ЗМСМА

№ 207-МИ / 27.05.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на уведомление с вх.№ 292/25.05.2021 г. от Председателя на Общински съвет Разград на основание чл.30 ал.4 т.5 от ЗМСМА по отношение на Надежда Иванова Анастасова, общински съветник от Коалиция „БСП за България“

№ 206-МИ / 03.12.2020

ОТНОСНО : Насрочено административно дело пред Административен съд - Разград по жалба от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ против Решение № 205-МИ/26.11.2020 г. на ОИК – Разград и определяне на процесуален представител.

№ 205-МИ / 26.11.2020

ОТНОСНО : постъпил сигнал с вх.№ 284/12.11.2020 г. от д-р Валентин Василев относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова.

№ 204-МИ / 16.11.2020

ОТНОСНО : постъпил сигнал с вх.№ 284/12.11.2020 г. от д-р Валентин Василев относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Таня Петрова Тодорова от листата на Коалиция „БСП за България“.

№ 203-МИ / 19.10.2020

ОТНОСНО : Прекратяване пълномощията на общинския съветник Румяна Антонова Балтова и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на Коалиция „БСП за България".

№ 202-МИ / 11.09.2020

ОТНОСНО : Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

№ 201-МИ / 16.07.2020

ОТНОСНО : Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

№ 200-МИ / 14.07.2020

ОТНОСНО : Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

№ 199-МИ / 01.07.2020

ОТНОСНО : насрочено административно дело пред Административен съд - Разград по жалба от Валентин Стефанов Василев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ против Решение № 198-МИ/22.06.2020 г. на ОИК – Разград и определяне на процесуален представител.

№ 198-МИ / 22.06.2020

ОТНОСНО : постъпил сигнал с вх.№ 228/05.06.2020 г. от общински съветници от ПП “ГЕРБ“ относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Румяна Антонова Балтова.

№ 197-МИ / 09.06.2020

ОТНОСНО : постъпил сигнал с вх.№ 228/05.06.2020 г. от общиннски съветници от ПП “ГЕРБ“ относно наличие на несъвместимост съгласно чл.30, ал.4, т.4 ЗМСМА с общинския съветник Румяна Антонова Балтова

№ 196-МИ / 22.01.2020

ОТНОСНО : Разглеждане на възражение от Юзджан Джеватов Рамаданов с вх.№ 222/20.01.2020 г. и вземане на решение относно пълномощията на кмета на кметство Киченица Юзджан Джеватов Рамаданов.

№ 195-МИ / 15.01.2020

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили писма от Общински съвет Разград с вх. № 220/09.01.2020 г. и № 221/15.01.2020 г. относно проведени заседания на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград като комисия по чл.12, ал.1 НОРИПДУКИ.

№ 194-МИ / 06.12.2019

ОТНОСНО : предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Николай Стефанов Колев от Коалиция „БСП за България“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата СТАНИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА.

Календар

Решения

  • № 213-МИ / 01.07.2022

    относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран.

  • № 212-МИ / 23.09.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Сали Хюсниев Салиев - кмет на кметство Ясеновец, община Разград за мандат 2019-2023 г., обявен за избран с Решение № 191-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Разград, на основание чл.42, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

  • № 211-МИ / 09.06.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България" Ивайло Георгиев Димитров.

всички решения