Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 60-МИ
Разград, 25.09.2019

ОТНОСНО: постъпило предложение от кмета на община Разград с вх. № 31/25.09.2019г., относно назначаване на СИК на територията на общината за произвеждане на насрочените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници и за кметове.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.5, чл.89, ал.1, чл.92, ал.1ал. 2, ал. 3 ал.4,  ал.6 и ал.8 от ИК, Решение № 1029-МИ /10.09.2019 г. на ЦИК, Решение № 14-МИ/11.09.2019г. на ОИК Разград и писмено предложение от кмета на община Разград с вх. № 31/25.09.2019г.,  ОИК Разград

Р Е Ш И:

1.Назначава съставите на СИК на територията на община Разград за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както следва:

Единен № на СИК 172600001 с. Балкански - НЧ „Просвета”,  ул. „Росица” № 5

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мара Георгиева Неделчева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Нели Иванова Трифонова

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Милена Стойчева Стоянова

 

Секретар

 

 

 ГЕРБ

 

4

Трифон Христов Терзиев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Дафинка Ганева Василева

 

член

 

 

БСП

 

6

Меддин Мустафа Хабил

 

член

 

 

ДПС

 

7

Милка Венелинова Иванова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

         

 

   

Единен № на СИК 172600002 с. Благоево - Сграда на бивше ОУ „Христо Ботев” , ул. „Хр. Ботев” № 45

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Гергана Руменова Драгнева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Руско Ангелов Димитров

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Румен Петров Иванов

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Върбан Тодоров Върбанов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Недка Славова Иванова

 

член

 

 

БСП

 

6

Сали Алиев Салиев

 

член

 

 

ДПС

 

7

Даниела Георгиева Александрова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               

Единен № на СИК 172600003 с. Гецово - Клуб на пенсионера,  ул. „Патриарх Евтимий” № 11

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Боряна Радославова Башакова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Галина Стойчева Неделчева

 

Заместник председател

 

 

ВОЛЯ

 

3

Красимира Тодорова Христова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Станислава Коцева Димитрова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Анелия Славова Кръстева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Елка Тодорова Йовчева

 

член

 

 

БСП

 

7

Беатриса Любчева Петкова

 

член

 

 

БСП

 

8

Тодор Григоров Николов

 

член

 

 

ОП

 

9

Мухидин Идириз Етем

 

член

 

 

ДПС

 

               
               

Единен № на СИК 172600004 с. Гецово - Клуб на пенсионера,  ул. „Младост” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Йорданка Тодорова Йорданова

 

Председател

 

 

ВОЛЯ

 

2

Младен Станчев Матев

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Емилия Петкова Цветкова-Иванова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Ганка Костадинова Георгиева-Минкова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Светла Петрова Иванова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Калинка Петкова Гецова

 

член

 

 

БСП

 

7

Атанаска Атанасова Георгиева

 

член

 

 

БСП

 

8

Надежда Димитрова Петкова

 

член

 

 

ОП

 

9

Зейнеб Шакирова Арифова

 

член

 

 

ДПС

 

               
               

Единен № на СИК 172600005 с. Дряновец - Център за стари хора „Капанци”,  ул. „Йордан Стоянов” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Милена Пейчева Дачева

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Пенка Добринова Русева

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Иванка Маркова Тиханова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Светла Ганева Василева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Божикарка Иванова Цветкова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Даниел Иванов Хинчев

 

член

 

 

БСП

 

7

Женя  Николаева  Тодорова

 

член

 

 

БСП

 

8

Али Зия Хасан

 

член

 

 

ДПС

 

9

Стойчо Коцев Стойчев

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

 

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600006 с. Дянково - НЧ „Просвещение”, ул .„Осми март” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Махмуд Кадиров Хюсеинов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Семра Тахирова Алиева

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Селиме Урфанова Салиева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Светослав Веселинов Кьосев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Неделчо Велчев Досев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Георги Симеонов Мотев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Георги Иванов Георгиев

 

член

 

 

БСП

 

8

Неделчо Цонев Цонев

 

член

 

 

ОП

 

9

Радостин Драгомиров Добрев

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600007 с. Дянково - ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Емел Ахмедова Алиева

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Айше Сали Керим-Мехмед

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Милица Емилова Георгиева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Цветелина Иванова Стоянова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Мелис Бейхатова Ибрямова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Анжела Тодорова Славова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Сюзан Джелилова Алиева

 

член

 

 

БСП

 

8

Мирослав Кръстев Димитров

 

член

 

 

ОП

 

9

Пламенка Лазарова Добрева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

       

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600008 с. Дянково - ОУ „Отец Паисий”, ул.„Марица” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ангел Георгиев Ангелов

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Маргарита Генева Христова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Небает Невзат Нутфула

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Атче Сейфулова Мюстеджеб

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Сезен Исмет Мехмед

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Зелиха Юкселова Мехмедова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Татяна Василева Димова

 

член

 

 

БСП

 

8

Бранимир Иванов Бонев

 

член

 

 

ОП

 

9

Цветан Драгомиров Добрев

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

 

 

 

 

 

     
               

Единен № на СИК 172600009 с. Киченица - Ритуална зала, ул. „Кирил и Методий” № 29

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Шенай Неждетова Юмерова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Вярка Добрева Георгиева

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Росица Господинова Белчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Галимир Варчев Ганев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Инджегюл Емурлова Ферадова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Ерол Ахмед Тусчу

 

член

 

 

БСП

 

7

Петър Павлов Петров

 

член

 

 

ОП

 

8

Тодор Йорданов Тодоров

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Йордан Христов Маринов

 

член

 

 

ДБ

 

               
               

Единен № на СИК 172600010 с. Липник - Ритуална зала, ул. „Бачо Киро” № 28

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Свилен Любенов Витанов

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Ренгинар Белгин Мехмед

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Надежда Василева Йовчева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Юлиян Ангелов Йорданов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Евтим Борисов Евтимов

 

член

 

 

БСП

 

6

Илия Георгиев Илиев

 

член

 

 

ОП

 

7

Нели Стоянова Колева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

       

 

     
               

Единен № на СИК 172600011 с. Мортагоново - Ритуална зала, ул. „Девети септември” № 43

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Илия Ганчев Станев

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Кенан Ниязи Хюсеин

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Фатме Бейтиева Хюсменова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Любен Ганев Филипов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Цони Цонев Цонев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Илия Кръстев Петков

 

член

 

 

БСП

 

7

Деянка Александрова Минева

 

член

 

 

ОП

 

8

Ренай Исмет Расим

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Тодор Господинов Тодоров

 

член

 

 

ДБ

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 172600012 с. Недоклан -  НЧ „Съзнание” , ул. „България” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Галин Радев Тиханов

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Богомил Величков Величков

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Красимира Николова Денева

 

Секретар

 

 

 ГЕРБ

 

4

Йордан Руменов Йорданов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Величка Василева Иванова

 

член

 

 

БСП

 

6

Есра Хасан Керим

 

член

 

 

ДПС

 

7

Виолета Колева Петрова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

       

 

               

Единен № на СИК 172600013 с. Осенец - ОУ  „д-р Петър Берон”, ул. „Стефан Радков” № 77

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Васил Иванов Василев

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Петранка Гроздева Йорданова                              

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Елена Димова Димитрова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Пламена Цончева Станчева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Дянка Станкова Георгиева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Мицка Владева Георгиева

 

член

 

 

БСП

 

7

Гинка Неделчева Стоянова

 

член

 

 

БСП

 

8

Есен Алиева Мехмедова

 

член

 

 

ДПС

 

9

Светлана Василева Янкова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600014 с. Островче  - Зала в кметството, ул. „Георги Сава Раковски” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Цена Коцева Трифонова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Господинка Костова Станева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Павлин Александров Станчев

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Муса Арифов Мусов

 

член

 

 

ДПС

 

5

Елена Маринова Димитрова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

       

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600015 с. Побит камък - НЧ „Самообразование 1894”, ул. „Трети март” № 60

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Петър Митев Симеонов

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Ванина Георгиева Мутафова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Наталия Денева Георгиева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Найден Атанасов Недков

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Милкана Цонева Василева

 

член

 

 

БСП

 

6

Юмюгюл Мустафа Ахмед

 

член

 

 

ДПС

 

7

Тодор Димитров Тодоров

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600016 с. Пороище - НЧ „Просвета”, ул. „Райна Княгиня” № 18

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Венета Колева Калчева

 

Председател

 

 

ВОЛЯ

 

2

Теодор Николов Тодоров

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Анелия Цанкова Джебарова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Николинка Матева Йорданова

 

Член

 

 

ГЕРБ

 

5

Галина Андреева Бонева-Бобева

 

член

 

 

БСП

 

6

Стоян Минков Мичев

 

член

 

 

ОП

 

7

Гюрджан Гюрселов Акифов

 

член

 

 

ДПС

 

     

 

 

 

       
               

Единен № на СИК 172600017 с. Просторно - Зала в кметството, ул. „Стара планина” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Димитър Тодоров Петков

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Кристиян Петров Кънев

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Пресиян Младенов Петров

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Весиле Севджанова Мехмедова

 

член

 

 

ДПС

 

5

Йоана Сашкова Николова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600018 с. Радинград - НЧ „Наука 1929”, ул. „Бузлуджа” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Донка Филипова Ганчева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Иваничка Минкова Минчева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Джюнейт Нерджан Февзи

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Мария Костова Ангелова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Милка Коцева Патрикова

 

член

 

 

БСП

 

6

Свилен Христов Милев

 

член

 

 

ОП

 

7

Айше Сейханова Фейзулова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

       

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600019 с. Раковски - ДГ № 2 „Пролет”, ул. „Първи май” № 13

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Юлиян Димитров Йорданов

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Хайрие Осман Велишан

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Иванка Йовчева Тодорова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Таня Христова Минчева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Бюлент Джелялов Сюлейманов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Ахмед Хасанов Ахмедов

 

член

 

 

БСП

 

7

Мустафа Себайдинов Хамидов

 

член

 

 

БСП

 

8

Илиян Христов Христов

 

член

 

 

ОП

 

9

Нергис Ердинч Скендер

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
     

 

 

 

 

 

       

Единен № на СИК 172600020 с. Раковски - Клуб на пенсионера, ул. „Стара планина” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Азизе Себайдин Идаетова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Севда Рафикова Мустафова-Насуфова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Бехра Реджеб Ахмед

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Милен Георгиев Митев

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Красимир Пенчев Витанов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Донка Симеонова Иванова

 

член

 

 

БСП

 

7

Стефан Здравков Кулов

 

член

 

 

ОП

 

8

Халиде Насуф Скендер

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Мариета Станимирова Неделкова

 

член

 

 

ДБ

 

               
               

Единен № на СИК 172600021 с. Раковски - ОУ „Г. С. Раковски”, ул. „Георги Сава Раковски” № 69

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Димитър Христов Анастасов

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Гюлюмсер Алиосман Осман

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Павлина Петрова Петрова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Сашка Йорданова Минчева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Тодор Димитров Тодоров

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Али Ахмед Караахмед

 

член

 

 

БСП

 

7

Семра Съдъкова Ибрямова

 

член

 

 

БСП

 

8

Христо Атанасов Коев

 

член

 

 

ОП

 

9

Сибел Бейтула Исмаил

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600022 с. Стражец - ОУ „Елин Пелин”, ул. „Орел” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Седа Бедри Идириз

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Айгюл Мехмедова Ахмедова

 

Заместник председател

 

 

 ГЕРБ

 

3

Милка Тодорова Стоянова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Елиза Филипова Маджурова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Кадрие Вейбиева Хамдиева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Иво Пенчев Иванов

 

член

 

 

БСП

 

7

Тодор Цонев Тодоров

 

член

 

 

БСП

 

8

Иван Димитров Русев

 

член

 

 

ОП

 

9

Силвия Славиева Георгиева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600023 с. Стражец - ДГ „Пролет”, ул. „Средец” № 13

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ганка Цонева Бобчева

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Ахмед Халим Ахмед

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Светлана Гошева Иванова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Полина Христова Първанова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Николина Георгиева Желязкова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Иван Тодоров Стойков

 

член

 

 

БСП

 

7

Иван Маринов Джебаров

 

член

 

 

ОП

 

8

Невяна Неделчева Станева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Айгюл Хюсеинова Мехмедова

 

 

член

 

 

ДБ

 

               
     

 

 

 

 

       

Единен № на СИК 172600024 с. Топчии - НЧ „Просвета 1895” , ул. „Добри Чинтулов”  № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мариян Иванов Брадолов

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Пенка Кюранова Христова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Оксана Йовчева Христова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Георги Иванов Василев

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Асен Асенов Цонев

 

член

 

 

БСП

 

6

Фадли Хюсеин Фадли

 

член

 

 

ДПС

 

7

Борислав Маринов Маринов

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600025 с. Ушинци - НЧ „Нов живот”, ул. „Бузлуджа” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Стоянка Димитрова Матева

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Иван Стоянов Белчев

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Диян Иванов Георгиев

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Беломорка Вангелова Стоянова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Анастасия Георгиева Христова

 

член

 

 

БСП

 

6

Анифе Али Ени-Ремзи

 

член

 

 

ДПС

 

7

Илкнур Алишева Реджебова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600026 с. Черковна - Клуб на пенсионера, ул. „Трети март” № 13А

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Славейко Стефанов Рашев

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Пенка Стефанова Петрова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Ивета Димитрова Найденова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Енгин Ерханов Исмаилов

 

член

 

 

ДПС

 

5

Стойчо Йорданов Иванов

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600027 с. Ясеновец - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Кирил и Методий” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ерджан Басри Мустафа

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Нурай Идиризова Сакалова

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Евгения Младенова Бояджиева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Светослав Маринов Крумов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Мехмед Джеват Мустафа

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Есин Ергинова Исмаилова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Афизе Мехмедова Мехмедова

 

член

 

 

БСП

 

8

Бончо Йорданов Тодоров

 

член

 

 

ОП

 

9

Маринела Красимирова Кръстева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

     

 

 

 

 

 

       
               

Единен № на СИК 172600028 с. Ясеновец - ДГ „Дора Габе”, ул. „Недю Лицов” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Джелял Кемалов Мустафов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Михаил Стоянов Драгнев

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Нина Борисова Рашайкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Светлин Емилов Максимов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Гюлвер Севджан Хюсеин

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Снежана Ненкова Симеонова

 

член

 

 

БСП

 

7

Станко Иванов Станев

 

член

 

 

ОП

 

8

Даниела Иванова Тодорова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Диян Вълчев Денев

 

член

 

 

ДБ

 

   

 

 

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600029 с. Ясеновец -  ДГ „Дора Габе”, ул. „Дунав” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ергин Исмаилов Ахмедов

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Владимир Цветанов Вълов

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Сали Сабри Сали

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Севджан Ердинч Ахмед

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Неджиля Самиева Чаушева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Светлозар Северинов Росенов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

7

Зорница Маринова Атанасова

 

член

 

 

БСП

 

8

Веселин Пенев Вълчев

 

член

 

 

ОП

 

9

Иван Тодоров Йорданов

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600030 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман”, ул. „Камчия” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Хафизе Рушан Реджебова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Милена Симеонова Костадинова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Диана Анастасова Димитрова-Василева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Росица Здравкова Кирова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Иванка Йорданова Колева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Мариана Енева Борисова

 

член

 

 

БСП

 

7

Катя Димитрова  Димитрова

 

член

 

 

БСП

 

8

Ефтим Любенов Стаменков

 

член

 

 

ОП

 

9

Лилия Стоянова Пеева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600031 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман”, ул. „Камчия” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Диана Ангелова Петкова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Айсел Нерми Билял

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Меглена Петкова Митева

 

Секретар

 

 

 ГЕРБ

 

4

Иван Георгиев Иванов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Румен Андреев Тодоров

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Николай Стойнов Балтов

 

член

 

 

БСП

 

7

Дарина Стойчева Йовчева

 

член

 

 

БСП

 

8

Димитричка Пенева Александрова

 

член

 

 

ОП

 

9

Стефка Стоянова Василева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

 

 

 

 

 

               

Единен № на СИК 172600032 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул. „Вардар” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Дияна Енчева Георгиева

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Фатме Мехмедова Мустафа

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Нина Иванова Върбева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Христина Любенова Ганева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Света Красимирова Маринова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Елина Бориславова Борисова

 

член

 

 

БСП

 

7

Магдалена Иванова Стефанова

 

член

 

 

БСП

 

8

Росица Лъчезарова  Милева

 

член

 

 

ОП

 

9

Петя Станчева Ненова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

       

 

   

 

         

Единен № на СИК 172600033 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул. „Вардар” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Николай Стефанов Вътев

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Йордан Дечев Йорданов

 

Заместник председател

 

 

 ГЕРБ

 

3

Фирдес Шюкрю Ефраим

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Нина Стойчева Терзиева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Станка Радославова Станева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Светлана Христова Данаилова

 

член

 

 

БСП

 

7

Галя Василева Енчева

 

член

 

 

БСП

 

8

Байсе Хамид Адел

 

член

 

 

ОП

 

9

Росица Костова Павлова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

 

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600034 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Петя Николова Иванчева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Маринка Димитрова Белчева

 

Заместник председател

 

 

 ГЕРБ

 

3

Виолета Тодорова Василева

 

Секретар

 

 

ВОЛЯ

 

4

Светлана Андреева Йоргова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Стоянка Станчева Пантева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Мирослав Василев Петров

 

член

 

 

БСП

 

7

Недялка Илиева Дюлгерова

 

член

 

 

ОП

 

8

Джемиле Мехмедова Махмудова-Шериф

 

член

 

 

ДПС

 

9

Силвия Димитрова Маринова

 

член

 

 

ДБ

 

               
               

Единен № на СИК 172600035 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ангел Асенов Майсторски

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Гинка Атанасова Тодорова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Веска Иванова  Колева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Петя Петрова Кирова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Февзие Хашимова Ахмед

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Ненчо Илиев Ненов

 

член

 

 

БСП

 

7

Петя Иванова Тодорова

 

член

 

 

БСП

 

8

Алие Абтула Мустафа

 

член

 

 

ДПС

 

9

Денка Маринова Неделчева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 
               
               

Единен № на СИК 172600036 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Елена Енева Дечева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Теменуга Колева Иванова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Красимира Тодорова Тодорова

 

Секретар

 

 

ВОЛЯ

 

4

Адриян Маринов Петров

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Пенка Кънчева Крумова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Нели Недялкова Михайлова

 

член

 

 

БСП

 

7

Веска Нинова Димитрова

 

член

 

 

БСП

 

8

Пенка Киранова Николова                                                                         

 

член

 

 

ОП

 

9

Юмгюлсюн Ибрахим Тусчу

 

член

 

 

ДПС

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 172600037 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Валентина Иванова Крумова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Полина Иванова Недкова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Севдалина Борисова Иванова

 

Секретар

 

 

ВОЛЯ

 

4

Катинка Петрова Пенева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Снежана Василева Кирилова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Росица Белчева Дочева

 

член

 

 

БСП

 

7

Янка Стоянова Йорданова

 

член

 

 

БСП

 

8

Стоянка Иванова Кирилова

 

член

 

 

ОП

 

9

Бехидже Зелкифова Салимова

 

член

 

 

ДПС

 

   

 

       

 

               

Единен № на СИК 172600038 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Марияна Дончева Богословова

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Христина Христова Карастоянова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Сабина Христова Моканова

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Светла Михайлова Петрова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Христо Стефанов Христов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Иринка Иванова Методиева

 

член

 

 

БСП

 

7

Недка Веселинова Дюлгерова

 

член

 

 

БСП

 

8

Къймет Бейти Кара

 

член

 

 

ДПС

 

9

Милка Бладимирова Параскевова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600039 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул. „Отец Паисий” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Димитричка Тодорова Ангелова

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Йорданка Радославова Георгиева

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Иванка Маринова Гуцало

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Янка Пенева Рашкова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Валентин Иванов Виденов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Албена Стефанова Тодорова

 

член

 

 

БСП

 

7

Марийка Василева Стоянова

 

член

 

 

БСП

 

8

Йозлем Мохарем Ибрахим

 

член

 

 

ДПС

 

9

Васил Кирилов Симеонов

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 172600040 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул. „Отец Паисий” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Веселина Николова Йотова

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Бонка  Георгиева Цакова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Галина Пенчева Маринова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Дария Василева Трифонова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Росен Добрев Добрев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Румяна Борисова Георгиева

 

член

 

 

БСП

 

7

Ива Стоянова Петрова

 

член

 

 

БСП

 

8

Затие Кабил Садулова

 

член

 

 

ДПС

 

9

Юсеин Османов Юсеинов

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 172600041 гр. Разград - ДГ „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Галина Минчева Неделчева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Кремена Цонева Йорданова

 

Заместник председател

 

 

 ГЕРБ

 

3

Ина Светлозарова Стоянова

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Полина Иванова Иванова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Георги Ангелов Ангелов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Даниела Стефанова Пенчева

 

член

 

 

БСП

 

7

Иванка Димитрова Дукова

 

член

 

 

БСП

 

8

Мустафа Мехмедов Белберов

 

член

 

 

ДПС

 

9

Тодор Петров Тодоров

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 172600042 гр. Разград - ДГ „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Тодорова Неделчева

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Цветанка Богословова Маринова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Йордан Стойчев Йорданов

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Иван Тодоров Иванов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Росица Райкова Недева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Даниела Данаилова Данаилова

 

член

 

 

БСП

 

7

Симона Иванова Янкова

 

член

 

 

БСП

 

8

Февзие Ерсин Мехмед

 

член

 

 

ДПС

 

9

Латинка Димитрова Банчева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600043 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - старият МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” №10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даринка Белчева Ангелова

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Антоанета Маринова Ангелова

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Цонка Василева Донева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Веска Минчева Николова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Светлана Станкова Георгиева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Румяна Иванова Ранкова

 

член

 

 

БСП

 

7

Диана Йорданова Момчилова

 

член

 

 

БСП

 

8

Севда Найденова Манолова

 

член

 

 

ДПС

 

9

Стефка Стоянова Русева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

       

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600044 гр. Разград - ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ул.  „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Светлозар  Чернев Недялков

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Ваня Костадинова Костадинова

 

Заместник председател

 

 

ВОЛЯ

 

3

Росица Атанасова Мотева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Иван Василев Панков

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Христо Иванов Христов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Катя Николова Стойчева

 

член

 

 

БСП

 

7

Елена Илчева Пенчева

 

член

 

 

БСП

 

8

Атанаска Стоянова Тодорова

 

член

 

 

ОП

 

9

Али Бекир Хюсеин

 

член

 

 

ДПС

 

       

 

 

 

 

             

 

Единен № на СИК 172600045 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Диана Димитрова Неделчева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Гинка Димова Маджарова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Венелина Недялкова Димитрова

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Милка Димитрова Кръстева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Веско Колев Минчев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Николинка Тенева Цекова

 

член

 

 

БСП

 

7

Севил Исуфова Мустафова

 

член

 

 

ДПС

 

8

Маргарита Димитрова Стоянова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Ива Асенова Иванова

 

член

 

 

ДБ

 

               
               

Единен № на СИК 172600046 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Емел Юмерова Ахмедова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Ваня Василева Денева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Марияна Тошкова Николова-Драгоева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Валентин Иванов Цветков

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Петър Красимиров Петров

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Миглена Станчева Иванова

 

член

 

 

БСП

 

7

Неделчо Иванов Неделчев

 

член

 

 

ОП

 

8

Блага Матеева Димитрова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Петя Господинова Колева

 

член

 

 

ДБ

 

               
               

Единен № на СИК 172600047 гр. Разград - ЦПЛР-ЦРД, ул. „Грънчарска” № 5

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Севдалина Петрова Петрова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Деяна Кирилова Тодорова

 

Заместник председател

 

 

 ГЕРБ

 

3

Дария Веселинова Лишкова

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Елена Станчева Петкова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Стефан Христов Стаменов

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Пламена Иванова Маринова

 

член

 

 

БСП

 

7

Ширин Ибрахимова Мехмед

 

член

 

 

ДПС

 

8

Ангелина Пенчева Добрева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Янислава Йорданова Янкова

 

член

 

 

ДБ

 

               
               

Единен № на СИК 172600048 гр. Разград - ДГ „Зорница”, ул. „Марица” № 33

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Тодорка Великова Стоянова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Йонка Генова Тодорова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Йордан Неделчев Дюлгеров

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Галина Георгиева Великова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Пенка Ботева Нешева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Маргарита Милева Маринова - Гиргинова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Георги Илиев Георгиев

 

член

 

 

БСП

 

8

Айтен Исмаилова Чапкънова

 

член

 

 

ДПС

 

9

Нела Георгиева Атанасова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 172600049 гр. Разград - ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. „Трапезица” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Гануша Младенова Стоянова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Петър Пенев Киров

 

Заместник председател

 

 

 ГЕРБ

 

3

Димитричка Стоянова Ангелова

 

Секретар

 

 

ОП

 

4

Станка Манева Виденова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Иванка Тонева Попова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Христина Атанасова Томчева

 

член

 

 

БСП

 

7

Зайде Шюкрю Хасан

 

член

 

 

ДПС

 

8

Пламена Йорданова Златева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

9

Емилия Гошева Михайлова - Спасова

 

член

 

 

ДБ

 

               
               

Единен № на СИК 172600050 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул. „Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Илиева Тиханова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Пламена Христова Николова

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Нанка Стоянова Стоянова

 

Секретар

 

 

 ГЕРБ

 

4

Камен Йорданов Калчев

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Алисе Сали Сали

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Елена Иванова Петкова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Данка Трифонова Занкова

 

член

 

 

БСП

 

8

Себахте Кямил Шевкъ

 

член

 

 

ДПС

 

9

Иваничка Христова Минкова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600051 гр. Разград СУ „Христо Ботев”, ул. „Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Васвие Себайтинова Мехмед

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Величка Лазарова Димитрова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Петранка Стоянова Христова

 

Секретар

 

 

 ГЕРБ

 

4

Даринка Неделчева Тодорова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Събко Петров Събев

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Димана Захариева Йорданова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Веска Велчева Илиева

 

член

 

 

БСП

 

8

Димитричка Русева Неделчева

 

член

 

 

ОП

 

9

Фатме Насуф Ахмед

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600052 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул. „Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ивелина Стоянова Милева

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Ивелина Христова Иванова

 

Заместник председател

 

 

ВОЛЯ

 

3

Антоанета Маринова Стоянова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Цветелина Василева Стоянова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Цонка Йорданова Рашкова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Величка Найденова Александрова

 

член

 

 

БСП

 

7

Марияна Атанасова Велчева

 

член

 

 

БСП

 

8

Георги Евгениев Драганов

 

член

 

 

ОП

 

9

Селиме Раимова Мехмед

 

член

 

 

ДПС

 

               
               

Единен № на СИК 172600053 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- старият МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ана Илиева Захаринова-Станчева

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Калоян Колев Николов

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Севда Фахрединова Салиева

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Диана Здравкова Станчева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Веселина Иванова Възелова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Радка Станчева Георгиева

 

член

 

 

БСП

 

7

Кремена Радославова Неделчева

 

член

 

 

БСП

 

8

Дора Спасова Павлова

 

член

 

 

ОП

 

9

Ивелин Руменов Неделчев

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

 

 

 

           

Единен № на СИК 172600054 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- старият МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Илиана Христова Тоцева

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Недялка Димитрова Георгиева

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Ралица Асенова Радилева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Румяна Христова Чакалова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Руси Маринов Русев

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Юлиян Асенов Воденичаров

 

член

 

 

БСП

 

7

Татяна Матеева Милкова

 

член

 

 

БСП

 

8

Лятифе Абтулова Рафиева

 

член

 

 

ДПС

 

9

Цветан Йорданов Йорданов

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600055 гр. Разград - ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Велислава Николаева Бобева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Величка Маркова Иванова

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Мария Лазарова Петрова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Мариана Атанасова Колева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Красимир Страхилов Коев

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Пламена Лазарова Панова

 

член

 

 

БСП

 

7

Цонка Йорданова Желева

 

член

 

 

БСП

 

8

Юмие Мустафа Хабил

 

член

 

 

ДПС

 

9

Ивелина Иренова Борисова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600056 гр. Разград - ДГ „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард” № 48Б

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Христо Петров Червенски

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Леонора Димитрова Йорданова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Джалил Джошкун Йълмаз

 

Секретар

 

 

ВОЛЯ

 

4

Деян Любенов Коцев

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Павлина Великова Петрова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Невянка Иванова Методиева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Савка Петрова Станчева

 

член

 

 

БСП

 

8

Теодор Бориславов Борисов

 

член

 

 

ОП

 

9

Неврие Осман Шукри

 

член

 

 

ДПС

 

               
               

Единен № на СИК 172600057 гр. Разград - ДГ „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард” № 48Б

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Петя Георгиева Димитрова

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Пенка Петрова Николаева

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Сузана Асенова Алекова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Иво Марианов Петров

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Диана Пенева Славова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Пенка Неделчева Колева

 

член

 

 

БСП

 

7

Румен Станчев Бончев

 

член

 

 

БСП

 

8

Деница Иванова Спасова

 

член

 

 

ОП

 

9

Боряна Иванова Бобева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600058 гр. Разград - ОУ „И.С.Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Красимира Иванова Димитрова

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Кяфие Исмаилова Мустафова

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Зорница Евгениева Якимова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Йорданка Пенева Иванова

 

член

 

 

БСП

 

5

Василка Христова Евтимова

 

член

 

 

БСП

 

6

Милена Димитрова Борисова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

7

Христо Йорданов Христов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

8

Кольо Ненов Драганов

 

член

 

 

ОП

 

9

Теменужка Стоянова Славова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600059 гр. Разград - ОУ „И.С.Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Калина Маринова Йорданова

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Севдалина Димитрова Боева

 

Заместник председател

 

 

ВОЛЯ

 

3

Павлина Тодорова Николаева

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Анелия Неделчева Цонева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Събина Бонева Димитрова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Лилия Николаева Колева

 

член

 

 

БСП

 

7

Павлина Маринова Иванова

 

член

 

 

БСП

 

8

Пенка Стоянова Цонева

 

член

 

 

ОП

 

9

Емилия Симеонова Чавдарова

 

член

 

 

ДПС

 

               

Единен № на СИК 172600060 гр. Разград - ОУ „И.С.Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Софка Василева Лалова

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Тодорка Иванова Христова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Кадрие Исмаилова Мустафова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ценка Георгиева Пенева

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Севдалина Борисова Стефанова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Павлина Цанкова Атанасова

 

член

 

 

БСП

 

7

Иванка Илиева Цонева

 

член

 

 

БСП

 

8

Васил Иванов Василев

 

член

 

 

ОП

 

9

Галина Петкова Петкова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600061 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Стефанова Дочева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Венета Иванова Велкова

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Таня Асенова Манолова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Светлана Коцева Коцева

 

член

 

 

ГЕРБ

 

5

Бахтишен Сали Тефик

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Петкана Стоянова Богословова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

7

Снежана Иванова Карабелова

 

член

 

 

БСП

 

8

Несрин Сабриева Хюсеин

 

член

 

 

ДПС

 

9

Атчегюл Исмаил Ибрям

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600062 гр. Разград - ОУ „И.С.Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Васил Денев Денев

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Мария Митева Драгнева

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Нилгюн Ерол Мустафа

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Коци Иванов Коцев

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Йорданка Станимирова Павлова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Николай Евгениев Ненов

 

член

 

 

БСП

 

7

Себат Басри Тусчу

 

член

 

 

БСП

 

8

Йоана Здравкова Захариева

 

член

 

 

ОП

 

9

Невбер Али Али

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

       

 

 

 

 

               

Единен № на СИК 172600063 гр. Разград - ОУ „И.С.Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Младенка Василева Ботева

 

Председател

 

 

ГЕРБ

 

2

Неделчо Неделчев Георгиев

 

Заместник председател

 

 

ВОЛЯ

 

3

Искра Йорданова Иванова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Пепина Димитрова Иванова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Данка Керчева Стоянова

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Сузана Асенова Алекова

 

член

 

 

БСП

 

7

Галина Цанкова Стоянова

 

член

 

 

БСП

 

8

Кремена Тиханова Величкова

 

член

 

 

ОП

 

9

Нехиде Ебазер Вели

 

член

 

 

ДПС

 

             

 

               

Единен № на СИК 172600064 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Матьо Иванов Коцев

 

Председател

 

 

 ГЕРБ

 

2

Виолета Тодорова Енчева

 

Заместник председател

 

 

ОП

 

3

Маргарита Стоянова Димова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Марин Павлов Костов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Румен Йорданов Шикаланов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

6

Северина Димитрова Колева

 

член

 

 

БСП

 

7

Светлина Савова Ганева

 

член

 

 

БСП

 

8

Фатме Дауд Адил

 

член

 

 

ДПС

 

9

Айтен Исмаил Сали

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600065 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Тюркян Мустафа Исмаилова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Пролетеса Иванова Дончева

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Мариан Петров Георгиев

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Герасим Тодоров Стоянов

 

член

 

 

 ГЕРБ

 

5

Кичка Димитрова Ангелова

 

член

 

 

ГЕРБ

 

6

Нела Василева Дончева

 

член

 

 

БСП

 

7

Йорданка Цанкова Стоянова

 

член

 

 

БСП

 

8

Петра Василева Господинова

 

член

 

 

ОП

 

9

Иликсян Сали Сали

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

       

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600066 гр. Разград - ж. п. гара Разград – клуб

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Йордан Иванов Златев

 

Председател

 

 

ВОЛЯ

 

2

Лъчезар Андреев Лазаров

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Снежана Дацева Асенова

 

Секретар

 

 

 ГЕРБ

 

4

Борислав Стойнев Борисов

 

член

 

 

ОП

 

5

Елиф Мехмед Ибрям

 

член

 

 

ДПС

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         

Единен № на СИК 172600067 гр. Разград - Дом за стари хора, ул. „Хаджи Димитър” № 30

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Йоанна Георгиева Димитрова

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Румяна Русева Богословова-Коеджикова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Христина Пламенова Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Нигяр Ержанова Махмуд

 

член

 

 

ДПС

 

5

Росица Георгиева Русева

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

   

 

 

 

 

   
               

Единен № на СИК 172600068 гр. Разград - Дом за пълнолетни лица с деменция, ул. „Хаджи Димитър” № 17

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Маргарита Пенева Белчева

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Надежда Пеева Донева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Нермин Хайрединова Феимова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Невбер Ахмедова Мустафова

 

член

 

 

ДПС

 

5

Бейзадие Бейзатова Ахмед

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

               
               

Единен № на СИК 172600069 гр. Разград - РС „Изпълнение на наказанията” - Разград, бул. „Бели Лом” № 33

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Злати Иванов Златев

 

Председател

 

 

ВОЛЯ

 

2

Стефка Генева Димова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Любомир Николаев Цаков

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Ивелина Тодорова Борисова

 

член

 

 

ОП

 

5

Фахри Мехмед Садък

 

член

 

 

ДПС

 

   

 

 

 

 

 

 

               

Единен № на СИК 172600070 гр. Разград - МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград”, ул. „Коста Петров” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Андрей Андреев Иванов

 

Председател

 

 

ОП

 

2

Йонка Минкова Димитрова

 

Заместник председател

 

 

БСП

 

3

Иваничка Георгиева Върбанова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ

 

4

Сема Бедри Садък

 

член

 

 

ДПС

 

5

Иванка Василева Маринова

 

член

 

 

ВОЛЯ

 

                   

 

 1. Утвържадава списъка на резервните членове на СИК на територията на община Разград за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както следва:

 

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Димитричка Иванова Йорданова

 

 

 

ГЕРБ

 

2

Габриела Върбанова Стефанова

 

 

 

ГЕРБ

 

3

Ива Богомилова  Гъркова

 

 

 

ГЕРБ

 

4

Цветан Райков Петков

 

 

 

ГЕРБ

 

5

Величка Спасова Воденичарова

 

 

 

ГЕРБ

 

6

Ангелина Атанасова Василева

 

 

 

ГЕРБ

 

7

Борислав Гърков

 

 

 

 

 

8

Доротея Георгиева Белчева

 

 

 

 

 

9

Дария Георгиева Стоянова

 

 

 

БСП

 

10

Цена Христофорова Касабова

 

 

 

БСП

 

11

Милка Драгнева Арачева

 

 

 

БСП

 

12

Иванка Иванова Иванова

 

 

 

БСП

 

13

Надежда Калева Михайлова

 

 

 

БСП

 

14

Христина Драганова Иванова

 

 

 

БСП

 

15

Димитричка Кънчева Добрева

 

 

 

БСП

 

16

Иванка Маринова Неделчева

 

 

 

БСП

 

17

Клара Живкова Бонева

 

 

 

ОП

 

18

Дияна Василева Христова

 

 

 

ОП

 

19

Севдалина Йорданова Димитрова

 

 

 

ОП

 

20

Гица Славова Котова

 

 

 

ОП

 

21

Марийка Минева Петрова

 

 

 

ОП

 

22

Селиме Селимова Исмаилова

 

 

 

ДПС

 

23

Елис Салиева Фейзиева

 

 

 

ДПС

 

24

Равие Реджебова Мехмедова

 

 

 

ДПС

 

25

Живко Антонов Михайлов

 

 

 

ДПС

 

26

Сезер Джумхур Ремзи

 

 

 

ДПС

 

27

Айредин Джумхур Ремзи

 

 

 

ДПС

 

28

Калина Георгиева Начева

 

 

 

ДБ

 


 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Савина Миткова Ангелова

* Публикувано на 25.09.2019 в 19:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 196-МИ / 22.01.2020

  относно: Разглеждане на възражение от Юзджан Джеватов Рамаданов с вх.№ 222/20.01.2020 г. и вземане на решение относно пълномощията на кмета на кметство Киченица Юзджан Джеватов Рамаданов.

 • № 195-МИ / 15.01.2020

  относно: ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили писма от Общински съвет Разград с вх. № 220/09.01.2020 г. и № 221/15.01.2020 г. относно проведени заседания на Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград като комисия по чл.12, ал.1 НОРИПДУКИ.

 • № 194-МИ / 06.12.2019

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Николай Стефанов Колев от Коалиция „БСП за България“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата СТАНИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА.

всички решения