Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 194-МИ
Разград, 06.12.2019

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Николай Стефанов Колев от Коалиция „БСП за България“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата СТАНИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК и чл. 30, ал. 4, т.3, чл.34, ал.5, т.3 от ЗМСМА, писмо от Председателя на Общински съвет Разград с вх. № 215/05.12.2019 г. и приложена молба от Николай Стефанов Колев, общински съветник от Коалиция „БСП за България“, с която изразява желанието си да бъде освободен и да бъдат предсрочно прекратени пълномощията му като общински съветник и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и обявеното разпределение по кандидатски листи съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, ОИК Разград

Р Е Ш И:

1. Прекратява предсрочно пълномощията на общинския съветник Николай Стефанов Колев от Коалиция „БСП за България“, обявен за избран с Решение №  141-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Разград, тъй като е управител и съдружник в МЦ „Здраве- Разград“ ООД, което търговско дружество има сключен договор за наем с „ДКЦ I – Разград“ ЕООД - търговско дружество с общинско участие и анулира издадено удостоверение за избран общински съветник № 136-20/28.10.2019 г.

 2. Обявява за избран  за общински съветник следващия в листата на Коалиция „БСП за България“ СТАНИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА и издава удостоверение за избран общински съветник.

 

Настоящото решение да се изпрати незабавно на Председателя на Общински съвет Разград за изпълнение.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Савина Миткова Ангелова

* Публикувано на 09.12.2019 в 11:09 часа

Свързани решения:

141 – МИ /28.10.2019

Календар

Решения

  • № 202-МИ / 11.09.2020

    относно: Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

  • № 201-МИ / 16.07.2020

    относно: Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

  • № 200-МИ / 14.07.2020

    относно: Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

всички решения