Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 27-МИ
Разград, 16.09.2019

ОТНОСНО: Постъпило заявление от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Маню Генов Манев.

На основание чл.87, ал. 1, т.1 и т.13, чл.153 от ИК, Решение № 937-МИ / 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Разград

Р Е Ш И:

 Регистрира Инициативен комитет в състав:

 1. Галин Стоянов Ганчев
 2. Денка Иванова Николова

за издигане Маню Генов Манев за независим кандидат за общински съветник в община Разград на 27.10.2019 г.

Инициативният комитет се представлява от  Галин Стоянов Ганчев.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Зам. председател: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 16.09.2019 в 19:18 часа

Календар

Решения

 • № 202-МИ / 11.09.2020

  относно: Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

 • № 201-МИ / 16.07.2020

  относно: Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

 • № 200-МИ / 14.07.2020

  относно: Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

всички решения