Общинска избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
Разград, 16.09.2019

ОТНОСНО: Постъпили заявления от партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистрация за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, насрочени за 27.10.2019 г.

На основание чл.87, ал. 1, т.1 и т.12, чл.147, ал.1, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от ИК, Решение № 936-МИ / 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Разград

Р Е Ш И:

 1. Регистрира и обявява партия партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници в община Разград, насрочени за 27.10.2019 г.
 2. Регистрира и обявява партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кмет на община Разград , насрочени за 27.10.2019 г.
 3. Регистрира и обявява партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кмет на кметство в община Разград, насрочени за 27.10.2019 г., както следва: кметство с. Благоево; кметство с. Гецово; кметство с. Дряновец; кметство с. Дянково; кметство с. Киченица; кметство с. Липник; кметство с. Мортагоново; кметство с. Осенец; кметство с. Радинград; кметство с. Раковски; кметство с. Стражец; кметство с. Топчии; кметство с. Ясеновец.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Зам. председател: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 16.09.2019 в 19:23 часа

Календар

Решения

 • № 202-МИ / 11.09.2020

  относно: Прекратяване на мандата на общинския съветник Сузан Мехмедова Съдкъ и обявяване за избран за общински съветник следващия от листата на партия „Движение за права и свободи".

 • № 201-МИ / 16.07.2020

  относно: Разглеждане на доклад от проведено заседание на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Разград във връзка с извършена проверка, подадени ли са в законоустановения срок годишните декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от кметове на кметства в община Разград и управителя на търговското дружество „ДКЦ I Разград“ ЕООД.

 • № 200-МИ / 14.07.2020

  относно: Вземане на решение за обжалване на Решение № 80 от 09 юли 2020 г. на Разградски административен съд, постановено по административно дело № 119/2020г. по описа на Административен съд - Разград.

всички решения